Digital twin als strategische technologietrend

Wat is een digital twin, waarom is het een strategische technologietrend en hoe zorgt het voor waarde voor gebouwbeheerders en -gebruikers? Daarover bracht Smart WorkPlace partner Spacewell een whitepaper uit.

De whitepaper geeft allereerst een definitie van een digital twin. In zijn meest elementaire vorm is een digital twin een digitale kopie, een digitaal model of een digitale simulatie van een fysiek object. In een veeleisendere definitie moet de digital twin echter meer zijn dan een statische kopie: er moet sprake zijn van een realtimeverband met de fysieke twin. Dat betekent dat wijzigingen in de fysieke twinin het digitale model moeten worden weerspiegeld, doorgaans door de grootschalige toepassing van Internet of Things(IoT)-apparaten en -sensoren. Bij voorkeur is het verband tussen het digitale en het fysieke object een tweerichtingsverband, wat inhoudt dat de digital twin zelfs wijzigingen in het fysieke object kan teweegbrengen. Die wijzigingen worden vervolgens opnieuw in de virtuele kopie opgeslagen.

In een interview in het whitepaper geeft Wouter Hartemink, Chief Revenu Officer bij Spacewell, aan ervan overtuigd te zijn dat de echte waarde van digital twins na verloop van tijd tweeledig is. “In de eerste plaats kunnen digital twins in de beheersfasevan gebouwen de gebruikerservaring aanzienlijk verbeteren. Gepersonaliseerde omgevingen en aanbevelingen zijn manieren om kantoren aantrekkelijker te maken (en het behoud van medewerkers te verbeteren) en om de productiviteit te verhogen, wat beide belangrijke voordelen zijn, met name in kennissectoren. Bovendien zullen digital twinswaarschijnlijk waardevolle middelen worden. We weten allemaal dat kennis macht is en hoeveel waarde technologiebedrijven kunnen genererenaan de hand vangedetailleerde informatie over mensen. Gedetailleerde, praktische gegevens over gebouwen en menselijk gedrag in die gebouwen zullen op dezelfde manier erg nuttig zijn voor zowel gebouweigenaren en -beheerders als architecten, planners en bouwbedrijven in andere fasen van de levenscyclus van een gebouw.” De whitepaper van Spacewell over digital twins is hier te downloaden.