Sociale interactie op afstand met XR technologie

Samen in één ruimte zijn, terwijl je fysiek op afstand bent? De XR-technologie van TNO brengt je dichterbij dan ooit. Tom de Koninck, senior consultant media networks bij TNO, legt uit.

“De wereldwijde Corona lockdowns hebben ons laten zien dat, dankzij moderne technologie, een maatschappij kan functioneren zonder fysiek contact. We werken, borrelen en nemen diensten af via Skype, Zoom en Teams alsof we nooit anders deden, en we omarmen de onverwachte voordelen in termen van tijd, geld en gemak volop. Maar de afgelopen periode heeft ons echter ook geleerd dat er technisch nog veel te winnen is. Veel non-verbale communicatie gaat nog verloren. Zeker bij gedeelde belevingen, waarin je met andere mensen communiceert of samenwerkt, schieten de huidige technieken nog te kort.

De opkomst van social VR-technologie Er is wereldwijd een exponentieel groeiende vraag ontstaan naar innovatieve toepassingen waarbij sociale interactie op afstand plaatsvindt. Naar platforms die op een heel intuïtieve manier onze echte en de virtuele wereld ongemerkt in elkaar over laten lopen waarmee een Extended Reality (XR) gecreëerd wordt. Dit geeft een enorme verrijking aan remote samenwerken en vergaderen. En deze XR-technologie biedt ook ongekende mogelijkheden voor de media-entertainmentsector, de zorg- en mobiliteitssector.

Kansen voor aanbieders van communicatiediensten Onze digitale infrastructuur in Nederland is een van vooruitstrevendste ter wereld, en dat biedt grote voordelen en kansen. Het potentieel van XR-toepassingen is overweldigend en het speelveld van ontwikkelaars volop in beweging. Zo wordt er bijvoorbeeld reikhalzend uitgekeken naar de eerste grootschalige communicatiedienst die realiteit en virtualiteit laagdrempelig met elkaar weet te verbinden. Het is voor aanbieders van grootschalig aangeboden communicatiediensten van belang tijdig hun aandeel te claimen om relevant te blijven.

De druk op het ontwikkelen en naar de markt brengen van nieuwe XR-toepassingen is enorm. Het vereist nauwe samenwerking tussen aanbieders van consumentendiensten, platformontwikkelaars en aanbieders van digitale infrastructuur, willen we in Nederland en Europa deze versnelling tijdig kunnen maken.

TNO’s Medialab TNO is wereldwijd een van de koplopers op het gebied van Social XR-ontwikkelingen. In ons Medialab werken we aan een generiek open source XR-ontwikkelplatform voor sociale en gedeelde ervaringen, waarmee we vele scenario’s mogelijk maken. Dat brengt een scala aan nieuwe mogelijkheden geënt op XR-technologie in een stroomversnelling. En dankzij onze kennis van digitale netwerken en -ketens in Nederland en Europa kunnen bij het ontwikkelen en testen van nieuwe toepassingen direct al rekening houden met de inbedding in bestaande of toekomstige systemen. Zo houden we de implementatiekosten laag en ontwikkelsnelheid optimaal.”