Gebouwen van de toekomst

Hoe maken we gebouwen toekomstbestendig?

Smart buildings oftewel slimme gebouwen, het is een term die de laatste tijd veel aandacht krijgt. Er wordt zoveel over gesproken dat de term kan worden gezien als een ‘buzzwoord’. Hierdoor zijn er veel verschillende interpretaties van het woord, maar wat zijn nou eigenlijk ‘smart buildings’ en waarom is dit zo belangrijk? Thijs Wichers van Schneider Electric licht toe.

Slimme gebouwtechnologie is nu belangrijker dan ooit voor vastgoedinvesteerders, ontwikkelaars, facility managers en gebruikers om onze klimaatdoelstellingen te halen. Slimme gebouwtechnologie omvat een infrastructuur van slimme apparaten en geïntegreerde systemen die allemaal verbonden zijn. Hierdoor is het mogelijk om diepgaande inzichten en controle te krijgen over elk aspect van het gebouwbeheersproces. Wij zien slimme gebouwtechnologie als essentieel onderdeel voor het succes van 'Gebouwen van de Toekomst', omdat deze gebouwen duurzamer, veerkrachtiger, hyperefficiënt en gezonder maken. Dit is belangrijk voor zowel vandaag als morgen, tijdens en na de pandemie. Wat maakt deze vier elementen zo belangrijk? Daar geven we in dit artikel antwoord op.

Duurzaam Gebouwen verbruiken ongeveer een derde van de energie in de wereld en zijn verantwoordelijk voor bijna 40% van de jaarlijkse wereldwijde CO2 uitstoot. Van deze gebouwen is slechts 25% energie-efficiënt. Dus om duurzaam te zijn, moeten zowel bestaande als nieuwe gebouwen veranderen. Digitalisering is hierbij ontzettend belangrijk.

image

Door digitalisering krijgen we inzicht in wat er in onze gebouwen gebeurt. Deze inzichten kunnen we gebruiken voor een efficiëntere aansturing waardoor er behalve energie en ook geld wordt bespaard. Een voorbeeld hiervan is het monitoren van de energiestromen. Gemiddeld gezien verbruiken de HVAC-installaties en de verlichting procentueel de meeste energie binnen het gebouw. Door dit goed in beeld te brengen voor uw gebouw weet u precies waar uw energieverbruik naartoe gaat en waar de besparingsmogelijkheden zitten. Een ander voorbeeld betreft het inzetten van digitaliseringssystemen om besparingsmogelijkheden binnen uw installaties op te sporen. Zo kan een analytics platform het gedrag en gebruik binnen uw installatie analyseren en aangeven wanneer er ergens iets mis dreigt te gaan of wordt duidelijk waar het energieverbruik enorm hoog is. Kort samengevat zijn er specifieke digitaliseringsmogelijkheden voor uw specifieke doelstellingen. Deze digitaliseringsmogelijkheden hebben met elkaar gemeen dat aan de hand van data inzicht wordt gegeven waarop kan worden gestuurd. Dus laat deze systemen voor u werken om echt slimme en efficiënte gebouwen te realiseren.

Veerkracht De veerkracht van onze gebouwen was al belangrijk, maar naar mate er meer flexibiliteit van onze gebouwen wordt gevraagd neemt de druk op de veerkracht toe. Zo zien we dat er meer systemen in gebouwen worden geïnstalleerd en deze ook meer informatie met elkaar uitwisselen. Daarnaast zien we een sterke groei in het aantal ‘connected apparaten’ – denk hierbij aan sensoren en verschillende meters. Deze integratie van systemen en groei van ‘connected apparaten’ is noodzakelijk om slimme gebouwen te realiseren. De veerkracht van deze systemen op het gebied van cybersecurity is noodzakelijk. De kans op cyberaanvallen neemt namelijk sterk toe als er niet goed wordt nagedacht over deze integratie of groei in ‘connected apparaten’. Een monitorings- of aansturingssysteem kan namelijk voldoen aan de laatste cybersecurity-eisen, maar als u vervolgens in de gebruiksfase verkeerde keuzes maakt blijft uw systeem kwetsbaar. Gelukkig is hiervoor een oplossing; werk met partners die cybersecurity toepassen op de producten en die audits kunnen uitvoeren in de operatie fase.

Naast veerkracht op het gebied van cybersecurity is de veerkracht en flexibiliteit van onze installaties ook noodzakelijk om een gebouw van de toekomst te realiseren. Stel uzelf de vraag in welke mate uw installaties mee kunnen bewegen met veranderingen in de toekomst. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de EV-laadsystemen. We zien een sterke stijging in het aantal laadpalen bij gebouwen, vaak wordt gedacht dat de elektrische aansluiting hierdoor vergroot moet worden. Echter, dit hoeft niet altijd het geval te zijn, door slimme systemen in te zetten die voortdurend kijken naar het energieverbruik in uw gebouw en op basis hiervan de stroom verdelen over de laadpalen kunnen grote problemen voorkomen worden en laadt u de auto’s efficiënter. We weten nu niet hoe gebruik er in de verre toekomst uitziet maar we kunnen er wel zoveel mogelijk aan doen om voorbereid te zijn op veranderingen. Bij Schneider Electric doen we dit door een ‘open’ filosofie te hanteren waarin we informatie van zowel onze hardware en software kunnen delen en ontvangen van anderen. Hierdoor kunnen we de flexibiliteit in onze systemen faciliteren die uitbreidingen en aanpassingen in de toekomst mogelijk maken.

Hyper efficiënt Dankzij technologische ontwikkeling kunnen vastgoedontwikkelaars en -beheerders deze innovaties gebruiken om de beheerkosten sterk te verlagen en de productiviteit van medewerkers te verhogen. Om dit te realiseren is het belangrijk dat deze innovaties optimaal worden ingezet en gebruikt voor het beheer van een gebouw. Dit klinkt misschien makkelijk, maar de praktijk leert ons dat dit niet altijd het geval is. Er zijn helaas nog te veel voorbeelden waarin een gebouw erg slim wordt ontwikkeld maar er in de beheerfase geen gebruikt wordt gemaakt van de intelligente systemen waardoor de voordelen verloren gaan. Hierbij kan gedacht worden aan verschillende platformen die niet met elkaar geïntegreerd worden waardoor er in de beheerfase naar verschillende dashboards gekeken wordt. De sleutelwoorden voor mij om dit op te lossen zijn: integratie en samenwerking. Hierbij bedoel ik met integratie dat er verschillende systemen aan elkaar gekoppeld worden zodat de gebruiker uiteindelijk één dashboard gebruikt. Met samenwerking bedoel ik samenwerken van ontwerpfase tot beheerfase. Ik ben dan ook erg blij dat we verschillende samenwerkingen en integraties de afgelopen jaren hebben opgezet zoals met Planon ETAP en RIB waardoor we van ontwerpfase tot beheerfase de klanten kunnen helpen. Dit is noodzakelijk om de vooraf gestelde doelen te halen en technische problemen te voorkomen in de beheerfase.

Gezonder Al jaren wordt er veel onderzoek gedaan naar de impact van binnenklimaat op onze gezondheid. Voor de Covid-pandemie was dit vooral gericht om medewerkers een fijne en comfortabele werkplek te geven die productiviteit verhogend werkt. Sinds de pandemie is daar een nieuwe dimensie aan toegevoegd waarin we met zijn allen nog bewuster zijn geworden van de directe gevolgen van een slecht binnenklimaat op onze gezondheid. Daar komt nog bij dat we tegenwoordig zo’n 90% van de tijd binnen doorbrengen. Door al deze ontwikkelingen is de vraag eigenlijk niet meer óf we meer gezonde gebouwen gaan ontwikkelen maar hoe we dit gaan doen. Hieronder is een kort stappenplan te vinden hoe u op basis van drie stappen de gezondheid in uw gebouw verbetert.

  1. Beoordelen. In deze fase is het belangrijk dat sensoren die gebruikt worden om het binnenklimaat te analyseren een realistisch beeld geven van de actuele situatie. Stel uzelf de volgende vragen om deze situatie duidelijk te krijgen: zijn de sensoren accuraat en gekalibreerd en is de hoeveelheid sensorenvoldoende om een goed beeld te geven van het binnenklimaat op verschillende plekken?
  2. Analyseren. Wanneer de data van de sensoren binnenkomt kan het geanalyseerd en gevisualiseerd worden. Deze visualisatie geeft inzicht in slecht presterende ruimtes en waar het mis gaat. Er zijn meerdere variabelen die bepalen of wij het binnenklimaat als prettig ervaren wordt. De belangrijkste zijn; temperatuur, luchtvochtigheid, C02, lichtsterkte, geluid en VOC’s (Koolwaterstoffen die makkelijk verdampen). Al deze waarde kan een systeem veel beter en sneller analyseren dan mensen kunnen, laat deze systemen dus ook voor u werken. Dit kan u een hoop tijd besparen en geeft u uiteindelijk meer inzicht en een gezonder binnenklimaat.
  3. Plan. Tegen de tijd dat een gebouwbeheerder bij deze stap is aangekomen, moet hij de hoofdoorzaak van het probleem kennen en een plan hebben om het aan te pakken. Dit kan via acties voor het gebouwbeheerteam of via geautomatiseerde acties van het gebouwbeheersysteem. Deze acties kunnen bestaan uit: het verhogen van de ventilatie, het upgraden van luchtfilters, het beperken van het aantal mensen in bepaalde ruimtes.

Wij zien slimme gebouwtechnologie als essentieel onderdeel voor het succes van 'Gebouwen van de Toekomst', omdat deze gebouwen duurzamer, veerkrachtiger, hyperefficiënt en gezonder maken. Wij helpen u graag om mee te denken met uw uitdagingen.