Van evidenced based design naar user experience based design

Begin in de werkomgeving bij ‘evidence based design’ en maak vervolgens de stap naar ‘user experience based design’. Daarvoor pleit Melissa Jongerius van Smart WorkPlace partner draaijer+partners.

Toen we lang geleden voor het eerst aan het werk gingen, was dat buiten, in de natuur. Gedurende onze evolutie hebben we 99,9% van onze tijd buiten geleefd; onze fysiologie is hier nog steeds op aangepast. Nadat eeuwen geleden het kantoorwerk ontstond, verplaatste ons werk naar binnen, in gebouwen. Nu brengen we circa 90% van onze tijd binnen door.

Vanaf 2005 wilde iedereen ‘Het Nieuwe Werken’. Er ontstonden omvangrijke kantoortuinen: grote, open ruimtes met veel bureaus, weinig privacy en slechte akoestiek. Na verloop van tijd bleek dat dit een negatief effect heeft op het welzijn van de medewerkers. Vervolgens ontstond het ‘Activiteit Gerelateerd Werken’, waarbij het kantoor verschillende typen werkplekken biedt, passend bij de uit te voeren activiteiten. Voorzichtig ontstond de afgelopen jaren al de behoefte aan een meer hybride vorm van werken, waarbij de focus op kantoor meer op sociale interactie komt te liggen en minder op reguliere kantooractiviteiten. En toen kwam corona en moesten we allemaal thuis aan de slag. Veel ontwikkelingen kwamen in een stroomversnelling, waaronder de focus op het welbevinden van mensen. Producten en diensten worden steeds beter op onze behoeftes aangepast, nu onze werkomgevingen nog!

Op 22 april jl., mochten Vincent Schenkels van The Enablers en ik tijdens het SWP Verbindingsfestival ‘De Gezonde Stad’ vertellen over ‘de gezonde werkomgeving’. Volgens ons begint die altijd bij de medewerker, die alleen zijn werk goed kan uitvoeren als hij dat onder prettige omstandigheden kan doen en zich goed voelt. Zijn werkomgeving dient dit te ondersteunen en te stimuleren: een omgeving die hem daarbij helpt en waar hij zo min mogelijk stress ervaart, waar hij geïnspireerd raakt, zich thuis voelt en graag komt om collega’s te ontmoeten en kennis te delen. Kortom: een plaats waar werknemers energie van krijgen!

Hoe kunnen wij onze werkomgeving dan gezond maken? Een goede eerste stap is het gebruiken van evidence based design; op basis van betrouwbare en wetenschappelijke kennis. Een duidelijk voorbeeld daarvan is biofilisch design. Hiermee wordt ingespeeld op onze aangeboren behoefte om in contact te staan met de natuur, waarbij natuurlijke elementen, zoals groen, hout, water en organische vormen in de gebouwde omgeving toegepast worden. Uit legio wetenschappelijke onderzoeken blijkt het positieve effect hiervan op ons welzijn: het verlaagt ons gevoel van stress, verbetert onze gemoedstoestand en versnelt ons herstel in geval van ziekte.

Maar denk ook aan het belang van bijvoorbeeld goede luchtkwaliteit, akoestiek, thermisch comfort en licht: allemaal elementen die onze gezondheid positief kunnen beïnvloeden. Deze elementen zijn terug te vinden in de WELL Building Standard, dat als doel heeft het welzijn van mensen in gebouwen te verhogen en een duidelijk overzicht geeft van de tien elementen in de gebouwde omgeving die volgens wetenschappelijk onderzoek de meeste impact hebben op ons welbevinden. Het toepassen van evidence based design en de WELL Building Standard zijn daarom een goed begin bij het verbeteren van een werkomgeving. Maar, zoals al eerder aangegeven, begint het gezonder maken van de werkomgeving volgens ons altijd bij de medewerker. Immers, de temperatuur of luchtkwaliteit kunnen dan wel voldoen aan alle eisen, het gaat er uiteindelijk om dat hij daadwerkelijk de gezonde effecten ervan ervaart. Wij denken daarom dat pas als je écht weet hoe je werknemer zijn werkplek beleeft, je een gezonde werkomgeving voor hem kunt creëren. Dat kun je onderzoeken met de Wellzijnsmeter: een simpele manier om het welzijn van medewerkers in hun eigen werkomgeving in kaart te brengen op basis van de tien aspecten van de WELL Building Standard. Vervolgens kun je deze kennis inzetten en de nodige interventies zodanig toepassen dat ze een positief effect hebben op het welbevinden van de werknemers. Kortom: begin bij evidence based design; gebruik wetenschappelijke kennis. Wil je echt het verschil maken en ervoor zorgen dat jouw medewerkers hun werk optimaal kunnen uitvoeren? Maak dan de stap naar ‘user experience based design’: onderzoek hoe je medewerkers hun eigen werkomgeving beleven en zet die kennis in om hun werkplek gezonder te maken.