Maak gepaste ruimtes voor introverte, extraverte en neurodiverse mensen

Aanbieders van coworking ruimtes moeten werkruimtes creëren die uiteenlopende individuen dienen. Deze oproep doet Smart WorkPlace expert Jeannine van der Linden.

Terwijl traditionele kantoorruimtes het moeilijk hebben met de impact van COVID-19, is er een beduidende toename in navragen bij plaatselijke coworking ondernemingen. Het werkend model tot op heden is op z’n kop gezet met de grote hoeveelheid mensen die nu van huis af werkt. Het vooruitzicht dat mensen in de toekomst meer keuze zullen hebben in waar en wanneer ze gaan werken heeft een enorme verandering teweeggebracht in hoe men het werk en de werkruimte inziet. De angst en onzekerheid die sommigen – inclusief introverte en neurodiverse mensen – mogelijk ervaren bij het terugkeren naar een kantoorruimte, of om in het gezelschap van anderen of om gewoon buitenshuis te zijn, kan door coworking ruimtes worden overbrugd. Dit kan vooral het geval zijn met neuro-atypische mensen voor wie verandering angstaanjagend kan zijn of met mensen die gewoon wat onzeker zijn en een ongemakkelijk gevoel bij verandering hebben – of zelfs de traditionele kantoorruimte sowieso niet gepast vonden om mee te beginnen.

Coworking ruimtes kunnen zich goed aanpassen aan de mogelijke toestroom van deze nieuwe klantenkring. De nieuwe communities die mede door deze toestroom gecreëerd worden zijn nog nooit zo heterogeen geweest – van freelancers, zelfstandige ondernemers en startups tot externe medewerkers die allemaal verschillende werkzaamheden aanpakken en titels hebben maar gezamenlijk op zoek zijn naar een community (want digitaal werken heeft een beperkte levensduur) alsook naar een omgeving waar er gefocust kan worden (want het keukenaanrecht is alleen tijdelijk een handige oplossing). Het is opvallend dat deze mensen zich meer bewust zijn geworden van hun wellbeing. Maandenlange isolatie heeft ons allemaal tot nieuwe inzichten gebracht. “Met grote macht komt grote verantwoordelijkheid” – zoals het vaak in films weerklinkt – en de optie van coworking ruimtes kan mogelijk nieuwe trends zetten en stigma’s afbreken. Als we kijken naar de demografie van coworking ruimtes zien we dat die zowel introverten en extraverten als neurotypische en neurodiverse individuen omvat. Als deze ruimtes als toevluchtsoord voor iedereen kunnen dienen, waarin ze kunnen floreren en schitteren, kan dit leiden tot krachtige communities en ruimtes gevuld met gelukkige coworkers.

Iemand die veel inzicht heeft in het creëren van ruimtes gepast voor iedereen is David O’Coimin. Als Creative Director van Nook Wellness Pods, een internationaal gecertificeerd Autisme Hulpmiddel en een onderneming die gedeelde ruimtes op positieve wijze aanpast, is David gepassioneerd over werkruimtes die verwelkomend en geschikt zijn voor neurodiverse mensen – maakt niet uit hoe jong of oud. Zoals David zelf opmerkt: “De afgelopen tien jaar is er een toename van 31% in neurodiverse afgestudeerden hoger onderwijs geweest. Weinig bedrijven hebben een cultuur van neuro-inclusiviteit. Een universele aanpak is steeds de norm en er wordt weinig aandacht aan de innerlijke werking die de hersenen zo fascinerend maken en hoe het onze individuele behoeften tot stand brengt.”

Binnen een gedeelde kantoorruimte werken de hersenen op zeer uiteenlopende manieren. Deze hersenmanieren werken uiteenlopend op verschillende tijden met verschillende taken in de loop van de dag. Een universele aanpak slaat dus nergens op. Behoeften variëren van een rustige omgeving waarbinnen er gefocust kan worden tot de mogelijkheid tot beweging, het geroezemoes van gesprekken in de buurt, stille hoekjes, muziek, bepaalde belichting en kleuren – afhankelijk van de taak en het tijdstip.

Volgens Jeannine van der Linden, oprichter van De Kamer – een netwerk van coworking ruimtes door heel Nederland – “dragen geestelijke gezondheid en neuroinclusiviteit in de nasleep van het coronavirus reuze bij tot het bouwen van een betere en meer duurzame manier van doen. Aanbieders van coworking ruimtes moeten een empathische aanpak voor ogen houden jegens het groeiende aantal neurodiverse coworkers in hun ruimtes als ze de vijf kernwaarden van coworking ten volle willen nakomen: namelijk samenwerking, openheid, duurzaamheid, toegankelijkheid en gemeenschap.” Het wereldwijde pauzeren van onze levens heeft ons doen nadenken over hoe we alles doen: hoe we winkelen, hoe we werken, hoe onze kinderen worden onderricht, zelfs hoe we met geliefden communiceren. De tijd is aangebroken om erkenning te geven aan de impact die een werkomgeving kan hebben op ons welzijn en onze capaciteiten. Ga dus het gesprek aan binnen je eigen community door je coworkers te vragen wat hun behoeften zijn om beter te werk te kunnen gaan. Wat voor ecosysteem zal hen helpen om beter met anderen om te gaan, om beter te kunnen concentreren en om het lichaam te versterken. Want een gelukkige geest = een gelukkig leven. Maak gebruik van de gelegenheid om het voortouw te nemen door werkruimtes te creëren die uiteenlopende individuen dienen – van de introvert tot de extravert, van de rigide tot de emotionele geest.