VITALITEITSCONCEPT GEKOPPELD AAN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- EN ZORGVERZEKERINGSPRODUCT

a.s.r. en Vitality Group gaan in het vierde kwartaal 2019 het vitaliteitsconcept a.s.r. Vitality lanceren, dat klanten beloont wanneer ze meer bewegen en werken aan een gezonde leefstijl.


a.s.r. Vitality is het eerste vitaliteitsconcept in Nederland dat rechtstreeks aan een arbeidsongeschiktheids- en zorgverzekeringsproduct wordt gekoppeld. Het concept past in de strategie van a.s.r. om mensen gezond en vitaal te houden in het kader van duurzame inzetbaarheid. 


Het is een bewezen concept gebaseerd op gedragswetenschap. Discovery Group, een verzekeraar uit Zuid-Afrika, heeft met dit gedragsveranderingsconcept al 20 jaar ervaring en voert het samen met verzekeraars in 20 landen uit voor ruim 10 miljoen leden.

 

Met deze samenwerking gaat a.s.r. het zogeheten shared-value concept voor arbeidsongeschiktheids- en zorgverzekeringen aanbieden. Dat betekent dat wanneer een klant gezonder leeft en meer beweegt, deze een beloning kan ontvangen in de vorm van een cadeau of zelfs een premiekorting. Het voordeel voor a.s.r. is dat gezonde klanten minder declareren, wat bijdraagt aan het betaalbaar houden van de premies.


Volgens Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur van a.s.r., voegt a.s.r. Vitality iets wezenlijks toe aan de verzekeringen van a.s.r., omdat het hun klanten kan helpen bij een gezonder en vitaler leven. “Daarmee zetten we nog sterker in op bewustwording en preventie en beschikken we binnen onze arbeidsongeschiktheids- en zorgverzekeringen over integrale oplossingen.”


Barry Swartzberg, CEO van Vitality Group, ziet voor iedereen voordelen van vitaliteit: “Vitaliteit resulteert in verlaagde ziektekosten en materiële voordelen die gedeeld worden tussen verzekeringnemers, de verzekeraar en de maatschappij.”