OP WEG NAAR EEN MANTELZORGVRIENDELIJK ARBEIDSKLIMAAT

Hoe zet je Nederland in beweging naar een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat? Dat is de missie van Werk&Mantelzorg, in 2005 opgericht door MantelzorgNL en Qidos.

MantelzorgNL is de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg, Qidos een HR trainings- en adviesbureau. Bij Werk&Mantelzorg werken ze samen met publieke, overheids- en private partijen.


De eerste stap naar een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat is bewustwording en het thema bespreekbaar maken op de werkvloer. Werk&Mantelzorg helpt werkgevers naar een mantelzorgvriendelijke organisatie met informatie, advies, begeleiding en concrete tools. De organisatie deelt kennis en praktijkverhalen, initieert projecten, campagnes, bijeenkomsten en leernetwerken en voert onderzoek uit.


Werkgevers en organisaties die de combinatie werk en mantelzorg mogelijk maken, krijgen van Werk&Mantelzorg de Erkenning voor mantelzorgvriendelijke werkgever. Dit is geen keurmerk, maar een beloning en aanmoediging om de combinatie werk en mantelzorg in de eigen organisatie te borgen. Het aantal erkende organisaties – momenteel 360 – maakt inzichtelijk hoe mantelzorgvriendelijk Nederland al is en hoeveel er nog te winnen is.


De weg naar erkenning gaat in vier stappen:


Bespreken

Niet iedereen weet wat mantelzorger zijn precies betekent en niet iedere mantelzorger voelt zich mantelzorger. Laat staan dat in de organisatie bekend is wie er met mantelzorg te maken heeft. In deze stap maakt u het thema op de werkvloer bespreekbaar en voert u een eerste peiling uit in de organisatie.

Beschrijven

Er zijn verschillende regelingen voor werkende mantelzorgers. Sommigen staan in de wet, maar u kunt natuurlijk in uw organisatie ook specifieke faciliteiten en/of regelingen aanbieden. In deze stap maakt u een beschrijving van deze faciliteiten en regelingen in het HR-beleid.


Bekwamen

Is het thema in de organisatie al bespreekbaar en zijn de faciliteiten en regelingen ook al beschreven, dan bent u op de goede weg. Maar er is meer, want hoe gaan leidinggevenden het gesprek aan met werkende mantelzorgers? En hoe bespreken werkende mantelzorgers hun zorgtaken met collega’s? In deze stap leert u meer over het bespreken en actief handelen bij mantelzorg situaties binnen de organisatie.


Borgen

Het is altijd goed om een bepaalde periode extra aandacht te besteden aan werk en mantelzorg. Maar hoe zorgt u ervoor dat het thema geborgd wordt in de organisatie? Zijn nieuwe medewerkers ook op de hoogte van faciliteiten en regelingen? En gaan ook zij adequaat om met situaties waarin werk en mantelzorg worden gecombineerd? In deze stap borgt u mantelzorgvriendelijk werken in uw organisatie.