Verslag van WorkPlace Day 2020

RETURN ON WORKPLACE

“Een enorme reis langs thema’s om zo te ontdekken welke invloed de werkomgeving kan hebben op de gezondheid van de medewerkers.” Zo beschreef dagvoorzitter Vincent le Noble donderdag 13 februari bij Wicked Grounds in Amsterdam aan het begin wat de aanwezigen op WorkPlace Day 2020 te wachten stond.

TEKST Peter Bekkering

Vincent le Noble

Daarmee doelde Le Noble niet alleen op de drie inspirerende keynotesprekers, maar ook op de veertien workshops, verdeeld over vier rondes, die maar liefst vijf thema’s omvatten: Healthy culture, Healthy people, Circular, Technology en Coworking. Daarbij konden de deelnemers bovendien kiezen uit drie werkvormen: luisteren, interactief en doen. Dit alles vond plaats op een eventlocatie, Wicked Grounds, waarbij het aldus Gerwin Peters, managing partner van Wicked Grounds, erom draait om bezoekers een ‘thuisgevoel’ te geven: “Want het bieden van een huiselijke sfeer is voor mij de basis van elke vorm van creativiteit.”

Objectief kijken

Vincent le Noble legt uit, waarom bij ‘WorkPlace Day 2020’ is gekozen voor het thema ‘Return on WorkPlace’: “De werkomgeving heeft veel invloed op het gedrag en op het welbevinden van de mensen. En als professionals kunnen we veel leren van de manier waarop de werkomgeving dat gedrag beïnvloedt. De grootste uitdaging daarbij is om op een objectieve manier daarnaar te kijken. Dus om te kijken naar ervaringen zodat we weten wat wel en niet werkt en om dat te onderbouwen met feiten en cijfers. Nu vervallen we nog te vaak in subjectieve discussies.”

“Gelukkige professionals zijn creatiever, productiever en socialer”Patrick van Hees

Geluksprofessor

De eerste inspirerende spreker op WorkPlace Day 2020 was ‘geluksprofessor’ Patrick van Hees. Het doel van zijn lezing, zo gaf hij aan, was: “Te kijken wat bijdraagt aan het geluk, waarom is de een gelukkiger dan de ander en hoe kun je op individueel niveau kijken hoe je iemand gelukkiger kunt maken.” Daarbij haalde hij onder andere negen ‘geniet’-strategieën aan en wees erop dat mensen gelukkiger zijn, naarmate ze meer van deze strategieën gebruiken. Ook benadrukte hij dat er maar twee manieren zijn om gelukkig te worden of te blijven: je gedrag veranderen of je gedachten. Van Hees gaf de aanwezigen drie bouwstenen mee voor Duurzaam Geluk: Doelen, Oplaadpunten en Mensen. Doelen omdat ze structuur en richting geven aan je leven, Oplaadpunten voor de verschillende energiebronnen omdat ze helpen te ontstressen en om positieve emoties te ervaren en omdat het je veerkracht en je duurzame inzetbaarheid vergroot, en Mensen omdat het erom gaat iets te doen met en voor andere mensen en om verbinding met ze te hebben. Bij ‘geluk op de werkplek’ draaide het volgens Van Hees er in belangrijke mate om of de werknemer nog wel als mens wordt gezien of meer als kostenpost en productiemiddel.

En of hij geholpen wordt om levensvaardigheden te ontwikkelen waarvan hij zowel op zijn werk als privé baat bij heeft. “Als je namelijk in geluk investeert heb je een positieve benadering om het aantal burn-outs en het ziekteverzuim terug te dringen. Bovendien zijn gelukkige professionals creatiever, productiever en socialer.” En het effect daarvan is te meten, aldus Van Hees. Daarom leerde hij het publiek als afsluiting ook hoe ze individueel geluk kunnen voorspellen aan de hand van 28 ‘geluksvoorspellers’.


“Het bemoeien met de leefstijl van ieder individu wordt niet langer meer gezien als betutteling maar als verantwoordelijkheid”Jeroen Pronk
“We beslisten niet waar, wanneer en hoe ze zouden werken, maar alleen welke resultaten er behaald moesten worden”Frank Van Massenhove

SamenGezond

Daarna was het de beurt aan Jeroen Pronk, manager van SamenGezond bij zorgverzekeraar Menzis. Hij vertelde over het programma SamenGezond dat mensen uitdaagt om gezonde keuzes te maken. Dat is hard nodig aldus Pronk omdat het aantal leefstijlgerelateerde ziektes fors toeneemt. Zo wordt momenteel 60 procent van het overlijden bepaald door leefstijlgerelateerde ziektes, is meer dan 50 procent van de Nederlanders chronisch ziek en is de verwachting dat er over 20 jaar meer dan 5 miljoen Nederlanders zullen zijn die twee of meer chronische ziektebeelden hebben. Dit is een enorm maatschappelijk probleem aldus Pronk als je ook nog eens bedenkt dat de kosten voor de zorg elk jaar stijgen en dat er een enorm probleem is om vacatures in de zorg te vervullen. Ook bij de werkomgeving is het beeld niet florissant: zo’n 40 procent van de ziektelast is direct of indirect beïnvloedbaar door leefstijl. Volgens Pronk is het bewustzijn hierover enorm aan het groeien en wordt ‘bemoeien met de leefstijl van ieder individu’ niet langer meer gezien als betutteling maar als verantwoordelijkheid. Hij ging vervolgens in op de manier waarop Menzis de ambitie om het aantal chronisch zieken te verminderen met ‘SamenGezond’ heeft ingevuld. Daarbij is het belangrijk om zowel bij medewerkers als bij organisaties het bewustzijn te vergroten over de impact van leefstijl op gezondheid. Vervolgens biedt SamenGezond handelingsperspectief in de vorm van coachdoelen.

Aan het eind gaf Pronk het publiek drie lessen mee om met leefstijlinterventies aan de slag te gaan:

  • Regelmatige prikkels zijn onmisbaar
  • Kick-off met betrokkenheid van (interne) boegbeelden
  • Goed gereedschap is het halve werk, maar de andere helft bestaat uit koers houden en meters maken

Niet kijken naar wat, maar naar hoe

De derde keynotespreker was Frank Van Massenhove, door dagvoorzitter Vincent le Noble speels aangekondigd als ‘mijn favoriete Belg uit Gent’. Dat daarmee geen woord te veel was gezegd, bleek al snel. In een exposé, waarbij humor en inhoud probleemloos hand in hand gingen, legde Van Massenhove uit hoe hij te werk ging als baas van een ministerie – Sociale Zaken – dat in 2002 bij zijn aantreden de reputatie had van ‘slechtste ministerie van het westelijk halfrond’ en waar dan ook niemand wilde komen werken. Om toch kansrijk te zijn in de ‘war for talent’ besloot hij niet te kijken naar wat er gedaan werd, maar hoe. De eerste beslissing was dat de medewerkers daarbij veel autonomie zouden krijgen. “We beslisten niet waar, wanneer en hoe ze zouden werken, maar alleen welke resultaten er behaald moesten worden.” Door vervolgens te kijken naar welke taken er niet thuis gedaan konden worden, kwam al snel het inzicht dat vrijwel iedereen thuis kon werken. Het leverde het ministerie veel op: medewerkers dachten niet meer in dagen en ze verloren niet veel tijd met heen en weer reizen. Van Massenhove benadrukte tevens dat het belangrijk was dat medewerkers als ze wel op kantoor waren zich daar thuis voelden. Zo werd er kritisch gekeken naar de inrichting (“stil is het nieuwe geld”) en naar leiderschap (leiders die slecht werden beoordeeld werden vervangen)en werd het aantal vergaderingen tot het noodzakelijk minimum beperkt. Ook kregen teams een belangrijke rol bij het aantrekken van nieuw talent. Dat alles leidde ertoe dat het ministerie nu een populaire werkgever is geworden en dat er bovendien vanwege de vrijheid om thuis te werken minder vierkante meters nodig zijn wat forse besparingen oplevert.

Tussen de keynotesprekers en de workshop waren er nog twee vermeldenswaardige momenten tijdens WorkPlace Day 2020: de kick-off van de challenge ‘Future of Healthy Work’ en het verwelkomen van de 50ste partner van Smart WorkPlace.

Challenge

Bij de challenge ‘Future of Healthy Work’ draait het erom wie de grootste positieve impact op de mentale en fysieke gezondheid op werk maakt. Het is een initiatief van zeven partijen: Smart WorkPlace, TNW, Menzis, Royal HaskoningDHV, Strukton, TOPdesk en SAS. De oplossingen mogen zowel op het gebied van bricks als van bytes en behaviour zijn. Zo kan een inzending bijvoorbeeld gaan over het inzetten van smart materials bij het creëren van een gezonder gebouw, maar ook over het bevorderen van geluk bij medewerkers en het motiveren van hen om gezonder te leven. Een eerste selectie van de inzendingen mag zich presenteren op een netwerkevent begin april. Bij die gelegenheid wordt opnieuw een selectie gemaakt. Die groep mag vervolgens een presentatie gaan houden bij de organiserende partijen. De drie finalisten strijden uiteindelijk eind mei om de eindzege. Voor de uiteindelijke winnaar is er een prijs die bestaat uit advies en hulp van de organiserende partijen en het onderzoeken van een mogelijkheid tot samenwerken met zo’n partij.

Partner nummer 50

Een ander heuglijk moment was het verwelkomen door Smart WorkPlace van Heijmans als 50ste partner. Op het podium in de plenaire zaal waren het Alexander Lindeboom, directeur Beheer & Exploitatie bij Heijmans Utiliteit en Wim Kooyman, directeur Smart WorkPlace, die officieel het partnercontract ondertekenden.

Workshops

Conny Duel gaf samen met Nils Bonder namens AM een van de veertien workshops, ‘HR-Benefits in huisvestingscontracten’. “Wij zijn graag op een event als WorkPlace Day aanwezig omdat we het belangrijk vinden dat een werkomgeving niet alleen prettig is, maar ook gezond. Wij doen dat in ons eigen pand, maar willen die ervaring ook graag delen met anderen.” De workshop voorzag duidelijk in een behoefte: “We kregen van de deelnemers allerlei praktische vragen zoals: hoe maak je meetbaar dat er meer productiviteit is of minder ziekteverzuim? In de workshop hebben we daarnaast aandacht besteed aan zaken als behoud van personeel en recruitmentkosten. Ook wil ik benadrukken dat het niet alleen voor medewerkers goed is dat ze zich prettig voelen in hun werkomgeving, maar ook voor de bedrijven, want het levert de organisaties echt iets op.”

Met als thema ‘Circulair’ gaf Yvette Watson een workshop over de workplace als ecosysteem. Daarbij benadrukte ze dat er in de werkomgeving twee knoppen zijn, waar je goed aan kunt draaien: “Enerzijds heb je de ecologische grenzen van het systeem, waarbij we over de grenzen heen gaan als we de aarde uitputten en of te veel CO2 uitstoten. En anderzijds heb je je sociaal-maatschappelijke fundament, datgene wat je te bieden hebt. Met een werkomgeving kun je veel aan het sociaal-maatschappelijk fundament waarde toevoegen alsook ervoor zorgen dat je niet over de ecologische grenzen heen gaat. Een slim idee daarbij is om niet zozeer te kijken of we het nodig hebben, maar veel meer hoe we het gebruiken.”

Silvia de Haan van Solved gaf een interactieve workshop over coworking. “Ik vond het leuk dat iedereen daarbij actief meedeed. Bottom-line is wat mij betreft dat we coworking vooral moeten gebruiken om van te leren en niet als excuus om hip koffie te drinken.” Ook als ‘bezoeker’ van andere onderdelen kwam ze goed aan haar trekken: “WorkPlace Day had verschillende aspecten: het werd zowel wetenschappelijk als commercieel benaderd en er waren voorbeelden van cases. Door er op verschillende manieren naar te kijken krijgt zo’n dag meer diepgang.”

“Het is niet alleen voor medewerkers goed dat ze zich prettig voelen in hun werkomgeving, maar ook voor de bedrijven, want het levert de organisaties echt iets op”Conny Duel
“Een slim idee is om niet zozeer te kijken of we het nodig hebben, maar veel meer hoe we het gebruiken”Yvette Watson

“Ik ga bij terugkomst van WorkPlace Day 2020 allereerst de verbinding zoeken met HR en kijken hoe we samen kunnen optrekken op het gebied van vitaliteit”Sandra Brunia

Inspiratie

Zowel de plenaire sprekers als de workshops leverden de bezoekers volop inspiratie op. Ernst-Willem van Drumpt, manager Facilities bij Alliander, verwoordde het als volgt: “Dankzij de workshop die ik bezocht ben ik meer geïnspireerd geraakt over de inzet van smart buildings en hoe je op basis van technische hulpmiddelen beter inzicht krijgt om beslissingen te kunnen maken.”

Ook Sandra Brunia, interim huisvestingsadviseur en productmanager Tijd-, Plaats- en Apparaatonafhankelijk Werken bij de Belastingdienst had veel baat bij het programma: “Van Jeroen Pronk neem ik vooral de menselijke factor mee. Je kunt heel veel faciliteren, maar als je de mens er niet in mee krijgt, en als het geloof er niet is dat het voor hen zelf beter en zinvol is, dan ben je pas op de helft.” Het bezoek aan WorkPlace Day 2020 heeft haar wel nieuwe inzichten opgeleverd: “Ik ga bij terugkomst allereerst de verbinding zoeken met HR en kijken hoe we samen kunnen optrekken op het gebied van vitaliteit.”

Aan het eind van de dag reflecteerde initiatiefnemer Wietse Walinga, directeur van Smart WorkPlace Day, op WorkPlace Day en legde hij uit waarom het thema ‘Return on WorkPlace’ zo actueel is: “De menselijke factor is doorslaggevend in de huidige diensteneconomie. Daarom is het belangrijk om de werkomgeving productiever en gezonder te maken. En om te denken in mensen in plaats van in stenen of in inrichting. Als organisaties zo denken hebben medewerkers zelf daar ook iets aan, omdat ze de goede balans krijgen tussen werk en privé. WorkPlace Day 2020 bevestigt me in de overtuiging dat je workplace management holistisch moet aanpakken, dus niet alleen vanuit FM, HR, IT, vastgoed of mobiliteit.”

Presentaties tijdens WorkPlace Day 2020 zijn op te vragen bij info@smartwp.nl.

Een sfeerimpressie van WorkPlace Day 2020 vindt u hier.

“WorkPlace Day bevestigt me in de overtuiging dat je workplace management holistisch moet aanpakken, dus niet alleen vanuit FM, HR, IT, vastgoed of mobiliteit”Wietse Walinga