12 MAART 2020: VAN DIGITAAL NAAR MENSENTAAL

De NVP, het netwerk voor HR-professionals, organiseert op 12 maart in de Openbare Bibiliotheek Amsterdam het derde jaarcongres, ‘Van Digitaal naar Mensentaal; over de tech en touch kant van digitalisering'.

Op het programma staan twee keynotes. De eerste is van Claartje ter Hoeven. Zij is professor ‘Organizational Dynamics in the Digital Society.’ In deze multidisciplinaire leerstoel kijkt zij samen met collega’s van Psychologie, Sociologie en Bestuurskunde naar hoe digitale technologieën invloed hebben op hoe we werken, organiseren en besturen. Het doel van het onderwijs- en onderzoeksprogramma is inzicht krijgen in de mogelijke gevolgen van digitale technologieën voor de kwaliteit en organisatie van werk.

In haar keynote gaat Ter Hoeven in op hoe digitale technologieën ons werk veranderen. De nadruk zal niet liggen op de vraag of er in de toekomst meer of minder werk zal zijn, maar wat technologie, zoals kunstmatige intelligentie, robotisering en platformisering, doet met de kwaliteit van werk.

De tweede keynote is van Marie Claire Aarts. Ze is oprichter van Urban Popup en jurist en kent het klappen van de zweep als het om innovatie gaat; ze is een innovator die de juridische context begrijpt van disruptieve technologieën, zoals blockchain en smart contracts.

De lezing van Marie Claire luidt als volgt: ‘De werkplek onder surveillance – komt het Aziatisch model naar Nederland?’ In deze tijd van big data wordt de camera op de werknemer gezet – ook in de westerse wereld. Technisch zijn er eigenlijk geen grenzen meer. Van hartslag tot stemverheffing, alles kan worden gemeten. Werknemers tekenen zelf hun rechten weg, maar dat roept wel ethische en juridische vragen op. In een hiërarchische verhouding kan een werknemer immers lastig weigeren. Hoe ver willen we gaan ter verhoging van de productiviteit? Marie-Claire Aarts woonde jarenlang in Azië. Ze won verschillende innovatieprijzen en schrijft momenteel een boek over de impact van technologie en hoe we de vergaande macht van de techreuzen kunnen inperken.

Na de twee keynotes zijn er twee workshoprondes met elk vijf workshops. De eerste ronde belicht de Tech-kant met onderwerpen als People Analytics, Blockchain en Digitalisering die leidt tot menselijker werk. De tweede ronde gaat in op de Touch-kant van digitalisering met onderwerpen als Total Workforce Management, Zelfbeoordelingen, Ethiek en Talentmanagement in het digitale tijdperk. Je volgt de workshops die voor jou interessant zijn. Het is niet nodig je vooraf aan te melden voor een workshop.
Smart WorkPlace doet verslag van dit congres.

Voor informatie klik hier. Voor het programma klik hier.