DRIEKWART VAN MEDEWERKERS RANDSTAD ZIET TECHNOLOGIE ALS KANS

Digitalisering wordt vaak gezien als bedreigend voor de arbeidsmarkt. Toch ziet bijna driekwart het als kans, zo blijkt uit de Randstad Workmonitor Q4 2018.


Daar waar 74% technologie als kans ziet, denkt 58% dat ze andere vaardigheden nodig zullen hebben om in hun vakgebied te kunnen blijven werken. Maar liefst 80% wil meer digitale vaardigheden om ervoor te zorgen dat ze ook in de toekomst aan de slag kunnen blijven.


Ruim tweederde van de medewerkers (68%) denkt dat scholen en universiteiten studenten de juiste digitale vaardigheden aanleren die nodig zijn voor de toekomstige arbeidsmarkt. Op de vraag of automation, robotics en artificial intelligence een positieve invloed zullen hebben op hun werk de komende vijf tot tien jaar lopen de meningen uiteen: in China antwoordt 88% bevestigend, in Oostenrijk slechts 39%. Globaal is het percentage 59%.


Maar wie moet ervoor zorgen dat de medewerker up-to-date blijft wat betreft digitale kennis en artificial intelligence? Ruim driekwart van de ondervraagden (76%) vindt dat hun werkgever voor een adequate training moet zorgen. Slechts 44% vindt dat de werkgever dit ook doet. Op de vraag of de medewerker het dan zelf oppakt antwoordt 59% bevestigend. Daarbij zijn er wederom grote verschillen met als uitersten India (85%) en Japan (36%).


De Randstad Workmonitor verscheen voor het eerst in 2003 en komt tegenwoordig vier keer per jaar uit. Aan de Workmonitor doen 34 landen mee, in zowel Europa als Azie en de Amerika´s. Per land worden minimaal 400 medewerkers ondervraagd in de leeftijd van 18 tot en met 65 jaar, die minimaal 24 uur in loondienst werken.  


Wil je zelf de cijfers per land weten? Download de Randstad Workmonitor Q4 2018 met als thema ‘digitalization at work’ dan hier.