CMNL WIL ONLINE COMMUNITY MANAGEMENT VERDER ONTWIKKELEN

Community was het thema van het congres dat Smart WorkPlace op 20 juni organiseerde. Maar wist je dat er in Nederland een vereniging is die zich bezighoudt met het vak Online Community Management?


De vereniging heet Community Managers Nederland (CMNL) en werd in 2011 opgericht. CMNL heeft zich tot doel gesteld “om het vak Online Community Management te professionaliseren, de gezamenlijke belangen van de leden te behartigen en de ontwikkeling van online community management en de daarmee samenhangende dienstverlening in de meest ruime zin van het woord te bevorderen”. CMNL doet dit op drie terreinen: Ontmoeten, Ontwikkelen en Ondersteunen.


Ontmoeten

Community Managers Nederland organiseert twee-maandelijkse CMNL Events. Tijdens elk CMNL Event wordt een Community Management case behandeld, waarna in kleine groepen wordt gediscussieerd over verschillende onderwerpen uit de case. Elk CMNL Event wordt afgesloten met een (netwerk) borrel.


Ontwikkelen

Community Managers Nederland ontwikkelt trainingen voor Community Managers, waarbij vanuit het standpunt van de vereniging een kennismakende sessie wordt georganiseerd. Onder meer competentie- en functieprofielen vormen een belangrijk uitgangspunt voor de training.


Ondersteunen

Opstellen van competentie- en functieprofielen van Community Managers, geven duidelijkheid in het werkgebied, positionering, taken en verantwoordelijkheden. Dit kan resulteren in vacatureteksten, beoordelings- en evaluatiecriteria maar ook in inzichten in indicatieve salariëring van het vakgebied.


Naast deze drie terreinen richt CMNL zich op het verder aantrekken van kennispartners en op een accreditatie c.q. keurmerk voor community management. CMNL maakt ook samen met de leden van de community een kennisbank waarin ze ervaringen omzetten in te gebruiken kennis.


Voor meer informatie over CMNL klik hier.