Agenda

Hierbij een overzicht van de eerst komende activiteiten van Smart WorkPlace. Voor meer informatie en ontwikkelingen hierover volg de nieuwsberichten op www.smartwp.nl, @1SmartWorkPlace en onze LinkedIn-pagina

1 september

Digitale presentatie van het Trendonderzoek ‘De Gids 2020’ aan de partners van Smart WorkPlace.


De printversie van het Trendonderzoek kan daarna bij info@smartwp.nl worden besteld. Dit jaarlijkse marktonderzoek van Smart WorkPlace is gebaseerd op onderzoeken uit de markt. Smart WorkPlace beperkt zich niet tot wat haar eigen netwerk van koplopers produceert. De sectoren HR, IT, Mobiliteit, Vastgoed, Facility Management en Maintenance worden gemonitord. Een jaar is vanuit holistisch, integraal en met eindgebruikersperspectief naar de wereld van werken gekeken. De nieuwste trends zijn in dit rapport te lezen.


20 september

Round Table ‘HR benefits door gezonde huisvesting’.


In samenwerking met partner CONSULT organiseert Smart WorkPlace in Utrecht een Round Table over het thema ‘HR benefits door gezonde huisvesting’. Dat goede huisvesting kan bijdragen aan de gezondheid en het welbevinden van medewerkers is inmiddels bij de wetenschap bekend, maar waarom is het thema op de HR-tafel dan nog minder aanwezig? Over de status quo en de te verwachten ontwikkelingen op dit onderwerp discussiëren experts aan de hand van enkele stellingen.


3 oktober

WorkPlace Day.


In Edge Olympic organiseert Smart WorkPlace het event WorkPlace Day. Het thema is: Return on WorkPlace. Gezondheid is een van de meest dierbare dingen die we elkaar graag toewensen. Tegelijk is het helaas ook een van de meest kwetsbare dingen, want zo heeft bijvoorbeeld liefst 16% van de werknemers burnout-klachten (zie link naar NOS) en is het met de fysieke gesteldheid van de werknemers niet veel beter. Welke invloed kan de werkomgeving hebben op de gezondheid van de medewerkers? Wat werkt wel goed en wat niet? En wat is de ‘return on investment’ hiervan?


31 oktober

Magazine #5.


Magazine #5 van Smart WorkPlace verschijnt met vele interviews, achtergrondverhalen, blogs, innovatieve rubrieken en kennis van en door de partners van Smart WorkPlace.


13 november

Partner Meeting Smart WorkPlace.


Wilt u meedoen met een van deze activiteiten? Stuur dan een e-mail naar info@swp.nl en laat u informeren!